Chris Docherty: Kiváló infrastruktúra és kemény munka

- Milyen céllal érkeztél Diósgy?rbe?
- A látogatásom során igyekeztem megismerni a képzés módszerét, és ezután olyan ötletekkel szolgálni, amelyeket a kés?bbiek során hasznosítani tud a DVTK Labdarúgó Akadémia vezetése. Els?sorban azokra a területekre koncentráltam, amelyeket korábban behatóan tanulmányoztam: a motorikus képességek és a döntéshozatali képességek gyorsaságának fejlesztése, illetve egy sportoló testalkatának és izomzatának hosszú távon történ? fejl?désének a vizsgálata. 
Már érkezésem el?tt megosztott velem néhány - minden részletre kiterjed? - anyagot az intézményr?l és az el?ttük álló kihívásokról Fogarasi Zoltán akadémia igazgató.  Ezek és a személyes tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy már eddig is hatalmas munkát végeztek el az itt dolgozók, de még mindig akad sok olyan tennivaló, amivel még magasabb szintre kerülhet a képzés az akadémián.

- Mennyire lehet felhasználni a Skóciában és Kínában szerzett tapasztalatokat?
- Skócia és Magyarország sok tekintetben hasonló. Mindkét helyen imádják a labdarúgást, sikeres a múlt, de a jelen kevésbé. Korábban a skót válogatottat is magasabban jegyezték, persze nem annyira, mint a kétszer is világbajnoki dönt?t játszó magyar válogatottat, és nekünk is kiváló labdarúgóink voltak. Mostanában azonban elkerül a siker, legutóbb az 1998-as világbajnokságon szerepelt a skót válogatott. Mindkét szövetség igyekszik fejleszteni a labdarúgást. El?ször a skót labdarúgó szövetség alkalmazottjaként hallottam a magyar futball felemelkedését szolgáló er?feszítésekr?l egy egymás elleni korosztályos válogatott találkozó el?tt, és most minderr?l a saját szememmel is meggy?z?dhettem.


- És Kína?
- Kína egészen más világ, nincs futballtörténelme, és futballkultúráról sem beszélhetünk. Ott éppen ez a feladat, nekünk kell megteremteni a futballkultúrát, és azt a szenvedélyt, ami a világ minden táján körülöleli a labdarúgást. Hogy a feladat nagyságát érzékeltessem: Európában, Afrikában és Amerikában, ha egy gyerek focizni akar, akkor a szülei többnyire engedik, ezzel szemben Kínában a szül?k sokkal jobban meghatározzák a gyerek szabadid?s tevékenységét, ezért els?sorban nem is a fiatalokat, hanem a szül?ket kell megnyerni a focinak. Ugyanakkor a kínai labdarúgó szövetség nagyon ambiciózus, azt t?zték ki maguk elé, hogy a labdarúgás legyen a legnépszer?bb sportág az országban, emeljék világszínvonalúra az utánpótlás-nevelést, ami majd segíti megvalósítani a “kínai álmot”, azaz a világbajnoki cím elhódítását.

- Visszatérve Diósgy?rbe, milyen tapasztalatokkal távozol?
- Leny?göz? az infrastruktúra! Csodálatos a stadion, minden igényt kielégít az edz?központ, az ?sszel átadott DVTK Medical Center pedig olyan lehet?séget teremt a sporttudományos háttérmunkához, amir?l a világ nagy részén álmodni sem mernek. Amennyiben az infrastruktúrát, az er?forrásokat kemény munkával kombináljuk, annak biztosan meg lesz az eredménye. Kiváló elképzeléseket és szakembereket ismertem meg, bízom benne, hogy az ötleteimmel én is hozzá tudok járulni a DVTK Labdarúgó Akadémia élmez?nyhöz történ? felzárkózásához.

Fogarasi Zoltán: Meger?sítés és megfontolandó ötletek

A skót szakember után Fogarasi Zoltánt, a DVTK Labdarúgó Akadémia igazgatóját kérdeztük a látogatásról.

- Nem a semmib?l pattant ki Chris Docherty meghívásának ötlete, hiszen a DVTK Labdarúgó Akadémia mindig is nyitott volt más futballkultúrák felé. Elég csak a közelmúlt szakmai tanulmányútjait (Hertha Berlin, Sevilla FC, Real Betis, NAC Breda) vagy éppen az évek óta itt dolgozó Barney Lord er?nléti edz? nevét említeni. De tavaly jártak nálunk tanulmányúton az Ír Labdarúgó Szövetség (FAI) edz?képzésén résztvev?k, illetve kollégám, Gyarmati Attila is Írországban végzi az UEFA Elite Youth A licenc megszerzéséhez szükséges kurzust.
Az államilag elismert sportakadémiai címmel nem csak lehet?séget, hanem nagy felel?sséget is kaptunk, ami által magasabb szint? képzésben kell részesíteni a növendékeinket. A magasabb szintre lépéshez elengedhetetlen a további külföldi kapcsolatok kiépítése.

- Hogyan került képbe Chris Docherty?
- Ivan Kep?ija, a Dinamo Zagreb akadémiájának egykori vezet?je szándéka ellenére végül mégsem tudta elfogadni meghívásunkat, mert december közepén kinevezték a Hajduk Split sportigazgatójává, ami megsokszorozta elfoglaltságát. Ezért a vele egyazon futballfilozófiát valló Chris Dochertyt ajánlotta figyelmünkbe, aki részt vett a Horvát Labdarúgó Szövetség (HNL) képzési tervének összeállításában. A skót szakember jelenleg a kínai labdarúgó-utánpótlás fejlesztésért felel?s koordinátor-helyettes, el?tte pedig a skót labdarúgó szövetség (Scottish FA) keretén belül egyéb edz?i feladatai mellett a motorikus képességek vizsgálatával, illetve a gyors döntéshozatali képességek fejlesztésével foglalkozott.


- Mib?l állt a program?
- Chris Docherty két és fél napot töltött Diósgy?rben, ahol els?sorban a DVTK Labdarúgó Akadémia m?ködésével ismerkedett meg (az egyes területek - er?nléti, mentális, taktikai, technikai, egyéni képzés, egészségügyi háttér, els? csapat-akadémia kapcsolata, átmenet az utánpótlás futballból a feln?tt futball irányába, infrastruktúra - képvisel?i mutatták be munkájukat), amit összevetett az évek során felhalmozott tudásával, és a közeljöv?ben írásban is megteszi észrevételeit. Ezt követ?en pontról pontra végig kell mennünk a javaslatain a fejl?dés érdekében.

- Mi volt az els?dleges észrevétel?
- Chris a horvát mintát mutatta be nekünk. Az általuk is legfontosabbnak tartott három területet emelem ki: számukra a csapateredmény másodlagos, ehelyett az egyéni képzés, az egyén fejlesztése kerül az el?térbe. Érdekes dolgot mondott azzal kapcsolatban is, hogy náluk a korosztályos válogatottság sem számít abszolút értékmér?nek.
Annyi bizonyos, hogy érdemes nyitni a világban felhalmozott tudás felé, de nem elég megismerni, hanem be is kell tudni építeni a képzési rendszerünkbe azokat az elemeket, amelyek a mi képzési filozófiánknak, valamint az itt futballozó gyerekek identitásának megfelelnek. 

- Lássuk egyesével ezeket!
- Chris Doherty meger?sített bennünket abban, hogy a képzés során nem szabad a csapateredményt mindenek elé helyezni. Mi is azt valljuk, hogy a gyerekek állnak a középpontban, az ? fejl?désük a legfontosabb, még akkor is, ha a versenyrendszer miatt sajnos néhány korosztályon ott a teher.

- És a technikai képzés?
- Rendkívül megfontolandó az az elképzelés, hogy náluk az U6-U8-as korosztályban csak a játék megszerettetése a cél, azt szeretnék, hogy élvezzék a focit a fiatalok, örömmel járjanak edzésre. Ez a tömegesítés id?szaka, ahol a f? szempont az, hogy minél többen kezdjenek el focizni annak érdekében, hogy kés?bb minél nagyobb legyen a (ki)választási lehet?ség. A valódi képzés az U9-es korosztállyal indul el és egészen az U15-ig tart, ahol a technikai- és egyéni képzésre esik a hangsúly. Ekkor kell elsajátítani azt a technikai tudást, ami megalapozza egy utánpótlás korú játékos egész kés?bbi pályafutását. Ez a koncepció természetesen szinte lopakodva hozza magával a taktikai elemek megtanulását is, például azt, hogy egy adott játékhelyzetben hogyan játszik össze a pályán két játékos, majd három és így tovább. Viszont a különböz? technikai elemeket egy 14 éves játékos már megfelel? szakmai szinten és megfelel? gyorsasággal hajtja végre. U16 és U19 között pedig megtanítják „gy?zni” a fiatalokat, ezekben a korosztályokban már hangsúlyt kap az eredményesség is. 

Természetesen mi is tisztában vagyunk a technikai képzés fontosságával, a taktika mellett a technikát is fejlesztjük, de talán az utóbbi id?ben egy kicsit elcsúsztunk az el?bbi felé. Chris Docherty is meger?sített minket abban, hogy a technikai képzést nem el?zheti meg a taktikai felkészítés, mert például az ellenfelet letámadva (mint taktikai elem) hiába szerzünk labdát, ha a technikai deficitnek köszönhet?en nem tudjuk megfelel?en továbbjátszani azt, másrészt technikai oldalról nézve egy labdabiztos csapat 2-3 érint?vel már fiatal korban is ki tudja játszani a presszinget. Ezért hangsúlyos szerepet kaphat a képzési rendszerünkben a már meglév? taktikai és fizikális periodizáció mellett a technikai periodizáció bevezetése is, melynek során a technikai elemek gyors kivitelezésén, valamint ezáltal a gyors döntéshozatali képesség fejlesztésén lesz a f? hangsúly. Hiszem, hogy ennek a 3 komponensnek az ötvözése és fejlesztése - az egyéni képzés és a mentális felkészítés mellett - által léphetünk majd egy magasabb szintre.


- Végül a korosztályos válogatottság kérdése. 
- Egy akadémia munkáját is min?síti, hány játékost ad a korosztályos válogatottakba. Ezen a területen egyre jobban állunk, szinte mindegyik csapatban képviseli legalább egy növendékünk a diósgy?ri színeket. Ez azt jelenti, hogy jól dolgozunk, azonban Chris Docherty rávilágított arra, hogy ellenkez? esetben sem feltétlenül végezzük rosszul a munkánkat, csak a képzési folyamatnak kés?bb lesz meg az eredménye. A Dinamo Zagreb akadémiájáról kikerül? Luka Modri? vagy Ivan Rakiti? sem járta végig az összes korosztályos válogatottat, hanem viszonylag kés?n mutatkoztak be. Ez azonban nem zavarta ?ket, mert örömteli ugyan, de számukra csak másodlagos a válogatott meghívó, a f? hangsúly kizárólag a képzésen, ezen belül is a hosszú távú egyéni képzésen van, aminek végeredménye az lehet, hogy élvonalbeli, majd válogatott, végül nemzetközi karriert befutó labdarúgókat adnak Horvátországnak. Nem áll t?lünk távol ez a hozzáállás, mert például Korbély Kristóf el?ször az élvonalban mutatkozott be, majd ennek köszönhet?en jött az U21-es válogatott meghívója.

- Hogyan váltatok el, lesz-e folytatás?
- Mindenképpen, a szóban elhangzottakat Chris Docherty napokon belül összefoglalja írásban is. Ebben már nem csak a hiányosságokat tárja fel, hanem megoldási javaslatokat is ad majd a fejlesztend? területeken. A mi feladatunk pedig az lesz, hogy - ahogy már korábban is említettem - megvizsgáljuk, miként tudjuk hasznosítani azokat. Terveink szerint a kés?bbek folyamán is szeretnénk vele kapcsolatban maradni, mert ebben a két és fél napban egy rendkívül nagy tudású szakembert ismertünk meg a személyében. Emellett szeretnénk folytatni a külföldi tanulmányutak sorozatát, mert minden ilyen találkozó újabb kapukat nyit meg az akadémiánk továbbfejlesztése felé.