Média

Az akkreditációs igényeket ezt az ?rlapot kitöltve tudjuk fogadni. A DVTK Jegesmedvék mérk?zésire ezen az ?rlapon lehet akkreditálni. Kérjük, legkés?bb a mérk?zést megel?z? munkanapon 12 óráig küldje el akkreditációs kérelmét az ?rlapon keresztül. Az ezt követ?en beérkez? kérelmeket nem tudjuk elfogadni.

A sajtópáholy az esetek többségében a mérk?zés el?tt egy órával nyit ki, WiFi és áramvételi lehet?ség rendelkezésre áll. A mérk?zések után 15 perccel sajtótájékoztatót tartunk a Diósgy?ri Stadion sajtótájékoztató termében, ahol a két vezet?edz? külön-külön értékeli a látottakat. El?re egyeztetett módon lehet?séget adunk egyéni interjúk készítésére is.

A fotósok a mérk?zés el?tt fényképezhetik a kivonuló és felsorakozó csapatokat, azonban a kezd?rúgást követ?en csak az alapvonal mögött, valamint a 16-os vonala és az alapvonal között dolgozhatnak. Az MLSZ érvényben lév? szabályzata szerint a fotós kollégáknak ülve kell fotózniuk, hogy ne takarják ki a néz?k el?l a pályát, és az esetleges molinókat a kamerák el?l. Miután leültek, pozíciót csak a szünetben válthatnak.  A mellény és karszalag viselése minden eseten kötelez?. A fotósoknak a LED falak mögött kell elhelyezkednie, hogy ne takarják azt ki. A fotós kollégák a mérk?zés lefújása után sem léphetnek a játéktérre.

Az akkreditáció rendje:

 1. Az írott és elektronikus médiumok újságírói és fotóriporterei a DVTK hivatalos, hazai és nemzetközi mérk?zéseir?l akkreditáció birtokában tudósíthatnak.
 2. Külön szabályok vonatkoznak a televíziós társaságok akkreditációjára, ehhez az MLSZ szabályzata alapján a jogtulajdonos MTVA írásbeli hozzájárulása szükséges.
 3. A média képvisel?i a DVTK hazai labdarúgó mérk?zéseire a mérk?zés napját megel?z? munkanap 12:00 óráig akkreditálhatják magukat. Az ezt követ?en beérkez? akkreditációs igényeket nem áll módunkban elfogadni.
 4. A médiumok munkatársai az akkreditáció kérésével, a sajtóbelép? (karszalag és fotósmellény) átvételével kijelentik, hogy a DVTK és az MLSZ vonatkozó szabályzatait ismerik és elfogadják.
 5. A DVTK mérk?zéseire egy szerkeszt?ség maximum két újságírót és egy fotóst akkreditálhat mérk?zésenként. A jogosultak, amennyiben a klub által meghatározott keretszámon felül, annál több akkreditációt szeretnének igényelni, úgy az adott platform f?szerkeszt?jének vagy felel?s szerkeszt?jének, irányítójának, egyéb esetben a kiadói jogot birtokló társaságot képvisel? személynek e-mailben a sajto@dvtk.eu címre - a fent említett határid?k figyelembe vételével - szükséges el?zetesen jeleznie és írásban megindokolnia a plusz kérelmet.
 6. Normál esetben a Diósgy?ri Stadionból egy mérk?zésr?l maximum 48 újságíró és 30 fotós tudósíthat. A DVTK azonban indokolt esetben - az UEFA és az MLSZ vonatkozó szabályzataival összhangban - jogosult az egyes mérk?zésekre kiadott akkreditációk számát korlátozni.
 7. Amennyiben az akkreditációt kér?k száma meghaladja a kiadható sajtóbelép?k számát, a DVTK az el?re meghatározott akkreditációs sorrend alapján adja ki a belép?ket.

Az akkreditációs sorrend

 1. Az a média, mely rendszeresen tudósít a DVTK mérk?zéseir?l, minden esetben el?nyt élvez. 
 2. MTVA, MIKOM, Észak-Magyarország, Rádió M, Nemzeti Sport, a vendégcsapat sajtós munkatársai, a vendégcsapat székhelye szerinti megyei napilap.
 3. Országos napilapok, egyéb televíziós társaságok, kiemelt internetes hír- és sportportálok, B.-A.-Z. megyei médiumok, országos frekvenciaengedéllyel rendelkez? rádióadók, egyéb helyi rádiók, hírügynökségek.
 4. Magazinok, heti- és havilapok, helyi közösségi rádiók.
 5. Egyéb internetes médiumok, szurkolói weboldalak.

Pályarend-szabályok

A Diósgy?ri Stadionba belép? újságíró és/vagy fotós elfogadja és betartja a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), a Magyar Labdarúgóliga (MLL), és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rá vonatkozó pályarend-szabályait:

 1. Nem lép a játéktérre a mérk?zés el?tt, alatt és a lefújás után sem.
 2. Nem lép be az öltöz?folyosóra, a csapatok öltöz?jébe (beleértve a játékoskijárót is).
 3. Csak a számára kijelölt helyen tartózkodik, végzi munkáját és közlekedik, miel?tt elhagyja a stadiont.
 4. Nem készít semmilyen személyes anyagot (fotó, videó) nagyközönség - vagy bármely internetes vagy mobilcég - számára a mérk?zés el?tt, alatt és után, csak az ?t akkreditáló médium számára.
 5. A fotósok a számukra biztosított megkülönböztet? mellényt csak rendeltetésszer?en - azaz a fels? ruházat fölött- használják és a mérk?zés végeztével leadják.
 6. Figyelembe veszi a DVTK érdekeit, és nem takarja el, illetve teljes mértékben láthatóan hagyja a mérk?zésre kihelyezett reklámtáblákat.
 7. A biztonsági szolgálat kéréseit elfogadja, utasításait betartja: mozgásával, viselkedésével, viseletével nem akadályozza, nehezíti a megkülönböztet? jelzést visel? személyzet, továbbá a rend?rség munkáját.

Egyéb betartandó kötelezettségek

 1. A stadion területén belül számára fenntartott tartózkodási helyeket csak az esemény napján, legkorábban a kezdési id?pontot megel?z?en egy órával foglalhatja el. Ha ett?l eltér, tudomásul veszi és elfogadja a biztonsági szolgálat intézkedéseit.
 2. Elfogadja a DVTK szabályait.
 3. Az akkreditáció csak az akkreditált személyre vonatkozik, más személy nem használhatja.
 4. A belépéskor kapott karszalagot viseli, a biztonsági szolgálat kérésére ellen?rzésre felmutatja.
 5. A kapott karszalag másik mérk?zésre nem használható fel, kizárólag az adott mérk?zésre szól.
 6. A sajtóakkreditáció külön engedély nélkül nem érvényes a szurkolók, a klubvezetés, a játékosok és a VIP-vendégek által használt területre.

Szankciók

Amennyiben az akkreditált média munkatársai az akkreditációs rendben és a pályarend-szabályokban foglaltakat megsértik, a DVTK fenntartja magának a jogot arra, hogy az újságírót, a fotóst vagy a televízió munkatársát - érvényes akkreditációja ellenére - ne engedje be, vagy kivezettesse a területr?l. Az intézkedést igényl? szabályszegést követ?en a pályarendszabály, valamint egyéb biztonsági szabályok megsértésének súlyától függ? eljárást folytat le a Klub, súlyosabb esetben a megkeresett és érintett hatóság. A klub eljárásának keretén belül korlátozásra, súlyosabb esetben visszavonásra kerülhet az akkreditáció. Amennyiben egy újságíró/fotós a sportrendezvény ideje alatt megszegi az DVTK akkreditációs rendjét, a pályarend-szabályokat, valamint az MLSZ vonatkozó szabályait, illetve a hatályos magyar el?írásokat, úgy a DVTK visszavonhatja akkreditációját és polgári peres úton kártérítést követelhet a fotóstól, valamint az általa képviselt médiumtól.